Sätt att se – en guide till Capri och till livet


Inspirerad av sin vistelse på Villa San Michele, i byn Anacapri på Capri, har Philip Warkander skrivit den nästintill metafysiska guideboken Sätt att se – en guide till Capri och till livet. Initialt var bokens syfte att utveckla den traditionella reseboksgenren, genom en kombination av nyskapande fotografi och texter med filosofiskt anslag. Boken består därför till stor del av fotografier tagna av Tomas Falmer, där Capri utgör motivet men – på samma sätt som texterna är skrivna – utifrån vinklar och perspektiv bortom det förväntade och gängse sättet att skildra den blå ön. Resultatet är en originell publikation om Capri, där text och fotografi länkas samman genom en minimalistisk och genomtänkt formgivning, signerad Pond design, som även producerat boken. Boken är på 206 sidor.  

Under 2020 har pandemin lamslagit världen. Inte minst Italien har varit hårt drabbat. Villa San Michele är till 90% självförsörjande. Detta unika svenskitalienska kulturarv befinner sig nu i en utsatt ekonomisk position. All vinst från bokförsäljningen går därför oavkortat till Villa San Michele, för att säkra dess fortlevnad. Villa San Micheles intendent Kristina Kappelin har skrivit bokens förord och kommer personligen att se till att pengarna används där de bäst behövs.


Om upphovspersonerna


Philip Warkander disputerade – som först i världen – i det då nyetablerade universitetsämnet modevetenskap 2013. Idag är han verksam som lektor vid Lunds universitet men också som skribent och utställningscurator. Tomas Falmer är modefotograf och har arbetat med kunder som BMW, Harrods, Piaget och Liberty London. Han representeras av agenturen LundLund.