Tomas Falmer

I 20 år har Tomas Falmer varit verksam som fotograf. Efter tio år i London är han nu åter baserad i Stockholm. Med klienter som Piaget, GQ, H&M, Amica, Harrods, Esquire och Liberty of London, och representerad av agenturen LundLund, räknas han som en av Sveriges främsta modefotografer.

Philip Warkander

2013 blev Philip Warkander världens första filosofie doktor i det då nyetablerade universitetsämnet modevetenskap. Sedan dess har han varit akademiskt verksam i Sverige och i Frankrike, gett ut flera böcker samt även curerat en modeutställning för Prins Eugens Waldemarsudde.
Villa San Michele

Villa uppfördes av Axel Munthe på 1890-talet och donerades vid hans död till svenska staten. Byggnaden har skrivits in i världslitteraturen genom Munthes Boken om San Michele, som är en av 1900-talets mest lästa litterära verk. Byggnaden utgör också inspiration för den kungliga villan Solliden på Öland. Munthe fann under huset rester av ett kejserligt romerskt palats, som tillhört kejsar Tiberius. Den tillhörande trädgården är även den världsberömd och har blivit utnämnd till en av Italiens vackraste parker.   Villa San Michele är till 90% självförsörjande. När kultur-institutioner tvingades stänga till följd av pandemin drabbades därför verksamhet hårt av att inte kunna ta emot besökare. Bokens syfte är att bidra med ekonomiskt stöd till detta viktiga kulturarv.

All vinst från försäljningen går oavkortat till bevarandet av Villa San Michele, ett unikt svenskitalienskt kulturarv i byn Anacapri på Capri, som drabbats hårt av effekterna av den pågående coronapandemin. All vinst från försäljningen går oavkortat till bevarandet av Villa San Michele, ett unikt svenskitalienskt kulturarv i byn Anacapri på Capri, som drabbats hårt av effekterna av den pågående coronapandemin.